• ikon
  Annette Belling den 06-04-2018
  STIL OP TIL SKOLEBESTYRELSEN

  Det er nu, der skal vælges medlemmer til skolebestyrelsen på din skole

   
  Hvordan skal skole-hjem-samarbejdet være på dit barns skole? Hvordan skal skolens trivselspolitik se ud? Og hvordan skal skolen udvikle sig de næste fire år?
   
  Det er spørgsmål som disse, skolebestyrelserne arbejder med. For det første er det vedtaget ved lov, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være forældre, hvilket betyder, at bestyrelsen sikrer forældrenes stemme i skolens udvikling. Skolebestyrelsen og skoleledelsen har således et tæt samarbejde. Det er bestyrelsen, der udlægger principper for skolens virke og det er også skolebestyrelsen, der fører tilsyn med, om principperne bliver fulgt. Der er altså rig mulighed for at engagere sig i skolen og være med til at sikre den bedste skolegang for alle børn.
   
  De nuværende skolebestyrelsers valgperiode udløber 31. juli 2018. Ved valget vælges de forældrerepræsentanter, der skal repræsentere jer og jeres børn de næste fire år. Så meld dig  og tag stilling.

  Sådan stiller du op som kandidat til skolebestyrelsesvalget 2018 

  1. Kontakt skolens ledelse og fortæl, at du gerne vil stille op.
  2. Deltag i opstillingsmøde på din skole.
   
  Som kandidat opstiller du som enkeltperson, og alle valgberettigede kan stille op. Frist for opstilling som kandidat til skolebestyrelsen er onsdag den 25. april.
   
  Hvis der efter den 25. april mellem kandidaterne kan aftales en opstillingsrækkefølge, skal der ikke foretages afstemning, og der bliver således tale om fredsvalg.
   
  I tilfælde af at der ikke opnås enighed om opstillingsrækkefølge, vil alle stemmeberettigede modtage valgmateriale den 27. april og der vil blive afholdt valg på alle tre skoler onsdag den 23. maj fra kl. 08:00 – 18:00.
   

  Vigtig info

  Vallensbæk Skole:
   
  • Der afholdes møde for allerede opstillede kandidater den 3. maj kl. 18:00-19:00 i skolens personalelounge.
   
   
  På kommunens hjemmeside kan du bl.a. læse mere om skolebestyrelsernes opgaver og sammensætning og finde informationer om, hvem der kan stille op til skolebestyrelserne.
   
  Hvis du ønsker at høre mere om skolebestyrelsesvalget, er du altid velkommen til at kontakte ledelsen på dit barns skole - telefon 43622560.
   
  Vi glæder os til at høre fra dig.
   
  Vallensbæk Skolebestyrelse